Privacybescherming - Boncado - photo 2

Privacybescherming

Bij JALM SRL respecteren en beschermen we uw privacy. We willen het vertrouwen dat u ons verleent door onze site te bezoeken en een beroep te doen op onze diensten, waard blijven. We willen ook dat u zich perfect op uw gemak voelt wanner u op onze site surft. Daarom informeren we u graag op een transparante manier over de voorzorgen die we nemen om de persoonsgegevens die u ons toevertrouwt, te verwerken.

1. Hoe registreren we uw persoonsgegevens?

1.1. Gegevens die u kiest met ons te delen

We leven de wetgeving na betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

1.2. Gegevens die ons automatisch worden bezorgd

Andere gegevens die u betreffen worden automatisch bezorgd.

Zo registreren we via cookies diverse zoekcriteria zoals: geografische ligging,... Cookies zijn kleine informatica-bestanden verstuurd door onze servers en geplaatst op de harde schijf van uw computer. Deze cookies bevatten informatie die maar kan worden ontcijferd door Boncado.be en alleen wanneer u onze website bezoekt. Deze cookies stellen u in staat op een meer aangename manier te surfen op onze site. U bent uiteraard vrij de installatie van deze cookies te weigeren. Indien u deze cookies deactiveert (in de instellingen van uw computer), kunnen sommige delen evenwel niet juist verschijnen of zal u misschien geen toegang hebben tot bepaalde delen van de website. De cookies worden op de harde schijf van uw computer bewaard gedurende een periode van maximum twaalf (12) maanden.

We registeren ook automatisch uw TCP/IP adres, het merk en de versie van uw browser en de laatst geraadpleegde webpagina.


2. Voor welke doeleinden registreren we uw gegevens?

2.1. Algemene doeleinden

• om marktstudies of statistieken te maken over het bezoek aan de verschillende rubrieken van onze site;
• meer algemeen, om het technisch beheer van onze site te verzorgen en de surfbaarheid ervan zelfs te verbeteren;

2.2. Direct marketing en communicatie aan derden

We beschouwen uw persoonsgegevens als vertrouwelijke gegevens die we nooit meedelen aan derden en die niet gebruikt worden voor direct marketing doeleinden, behalve indien u ons uw voorafgaande toestemming (‘opt-in’) hebt gegeven door de gepaste vakken aan te vinken op de site.

Zodra u ons uw toestemming hebt gegeven, bent u vrij op elk ogenblik om van mening te veranderen. De wet voorziet dat u het recht hebt om u op verzoek en kosteloos te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden. Het volstaat daartoe: ons uw verzoek mee te delen door een e-mail te sturen naar het adres info@boncado.be.


3. Hoe beschermen we de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens?

We veiligheidsregels in ten opzichte van onze persoonsgegevens die in de mate van het mogelijke verhinderen:

• niet-gemachtigde toegang tot of wijzigingen van uw gegevens;
• ongepast gebruik of verspreiding van uw gegevens;
• onwettige vernietiging of onopzettelijk verlies van uw gegevens.

Onze medewerkers die toegang hebben tot uw gegevens, zijn onderworpen aan een strikte verplichting van vertrouwelijkheid in dat verband.


4. Hoe kan u toegang hebben tot uw persoonsgegevens?

U kan gratis vragen om toegang te hebben en eventueel de schrapping vragen van al uw persoonsgegevens uit onze database. Daartoe volstaat het dit schriftelijk aan ons te vragen en een kopie van uw identiteitskaart toe te voegen aan uw verzoek. We zullen dan het nodige doen om uw verzoek zo snel mogelijk te behandelen.


5. Algemene gegevens

We hebben een erezaak van gemaakt van het feit dat onze praktijken op het gebied van de bescherming van uw persoonsgegevens strikt in overeenstemming is met de wetgevingen van toepassing in België en binnen de Europese Unie:

• de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens;
• de Verordening 2016/679/EU van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.

Gelieve op te merken dat we geen enkele verantwoordelijkheid hebben betreffende het beleid op het gebied van privacy van websites naar dewelke onze site, desgevallend, hyperlinks zou maken, van derden-sites of sites van partners.

De # PLATFORM_BRANDED_NAME # website maakt gebruik van cookies. Sommige cookies zijn noodzakelijk voor de goede werking van de website en als ze uitgeschakeld zijn, zullen ze de gebruikerservaring negatief beïnvloeden of ervoor zorgen dat sommige functies van de website uitgeschakeld zijn. Andere cookies worden gebruikt voor analyse- of marketingdoeleinden.